V prípade nejasností, alebo v situácii, že si neviete rady ako naložiť zo svojími dátami osobných údajov, kontaktujte DPO (Data Protection Officer), osobu zodpovednú za ochranu a správu citlivých dát.

← Návrat do centra ochrany